Mediju Tilts
Lobisms

Lobisms &
Interešu Pārstāvība

Mediju tilta ekspertu zināšanas par Latvijas un ES politisko sistēmu un ilggadējā pieredze kompleksu interešu pārstāvības jautājumu risināšanā klientiem palīdz pieņemt pareizo stratēģiju lobismā. Mediju Tilts ir godalgots par labāko lobisma kampaņu Baltijā, kā arī aktīvi iesaistās publiskajās diskusijās par lobisma regulācijas modeļiem Latvijā.

Lobisma
pakalpojumi

Politika un sabiedriskā doma mēdz būt ļoti nepastāvīga, jo ir jārēķinās ar ļoti dažādu
sabiedrības grupu, kā arī konkurentu interesēm. Viedoklis, kas dominē vienu brīdi, jau pēc
pāris mēnešiem var tikt noraidīts. Likumi, Ministru kabineta noteikumi vai nozari regulējoši
normatīvi var visai ātri mainīties interešu grupu un sabiedrības spiediena rezultātā.

Neviens nav pasargāts no politiskajiem, likumdošanas un sabiedrības spiediena riskiem.
Tomēr šie riski vienmēr ir prognozējami, bieži pat vadāmi un novirzāmi vēlamā gultnē,
savukārt iespējamie zaudējumi minimizējami. Pie tam profesionāls lobisms un interešu
pārstāvniecība ne vien aizsargās, bet arī nodrošinās likumdošanas, kā arī valsts pārvaldes un
regulējošo institūciju lēmumu ietekmēšanu klienta interesēs.

Lobismā vienmēr ir svarīgi identificēt galvenās ietekmes grupas lēmumu pieņemšanas
procesā, apzināt to patiesās intereses un spēt vienoties savu interešu aizstāvībai. Svarīgs nav
process, bet rezultāts.

Lielākā māksla lobismā un interešu pārstāvniecībā ir izvēlēties pareizo stratēģiju mērķu
sasniegšanai un atrast pareizos sabiedrotos tās īstenošanai.

Lobisma stratēģija tiek veidota ar mērķi pasargāt jūsu biznesu vai nozari  no politiskās
nestabilitātes, negaidītām politisko procesu un likumdošanas izmaiņām, kā arī kaitējošām
konkurentu iniciatīvām. Lobisma stratēģijas mērķis ir panākt nozarei pozitīvas politiskās
iniciatīvas un likumdošanas izmaiņas, konstruktīvu regulējošo normu izstrādi, kā arī lielāku
imunitāti pret konkurentu aktivitātēm likumdošanas jomā. Stratēģija tiek vērsta uz
konstruktīvā sadarbībā balstītu attiecību veidošanu ar likumdevējiem, regulējošo normatīvu
izstrādātājiem un citām interešu pārstāvības organizācijām.

Lobisma aktivitāšu mērķis ir radīt atbalstošu vidi klienta interešu aizstāvībai un ievērošanai –
lai valdības, parlamenta, pašvaldības, kā arī pārvaldes institūciju atbildīgie pārstāvji pieņemtu
labi argumentētu un atbalstošu lēmumu.

Ja vēlaties stiprināt nozari vai sakārtot biznesa vidi, plānojat ievērojamas investīcijas un esat
iecerējuši paplašināt tirgus daļu, uzsākt jaunu biznesu vai ieviest jaunus pakalpojumus, kam
nepieciešams politiskais atbalsts vai jaunu normatīvo aktu pieņemšana, vai arī gluži pretēji,
ja saskaraties ar nepamatotu pretdarbību, neizskaidrojamu normatīvu pieņemšanu,
kaitējošām likumdošanas iniciatīvām, politiskā atbalsta trūkumu vai pat nepamatotu
nomelnošanu, mēs noteikti varēsim jums palīdzēt.

Lobēšana var izpausties dažādos formātos – tiešā lobēšana, grassroot lobēšana vai arī
lobēšana caur vēlēšanām. Atkarībā no mērķa tiek izvēlēta piemērotākā lobēšanas forma.
Turklāt jāatceras, ka, sekojot Eiropas Savienības praksei, arī Latvijā ir pieņemts likums, kas
regulē lobēšanu – Interešu pārstāvības atklātības likums. Likums stājies spēkā 2023. gada 1.
janvārī. Likums interešu pārstāvību definē kā privātpersonas tiešu vai netiešu saziņu ar
publiskās varas pārstāvi, lai ietekmētu publiska lēmuma ierosināšanu, pieņemšanu vai
piemērošanu, norādīts likumprojekta anotācijā. Veidojot lobisma kampaņas, būtiski ir
ievērot visas likumā noteiktās prasības un labo praksi, tādējādi veidojot uzticamas un
ilgspēlējošas attiecības ar valsts varas pārstāvjiem.

Dalība sarunu festivālos ir viens no formātiem, kā komunicēt savu politisko redzējumu.
Pieaugošā sabiedrības un politiskā interese, un dalība sarunu festivālos ir radījusi konkurenci
starp dalībniekiem, un aizvien grūtāk kļūst izcelt savu tēmu starp pārējiem dalībniekiem, kas
arī cīnās par uzmanību. Ir nepieciešams radošs risinājums, lai piesaistītu sarunu dalībniekus
un integrētu tēmu kopējā festivāla politiskajā klimatā.

Mūsu aģentūra jau vairākus gadus veic nozares un tirgus pētījumus.  Mūsu pētnieku kodolu
veido ekonomists un vairāku grāmatu autors Edmunds Krastiņš un ekonomikas un vadības
zinātņu doktorante Laura Minskere. Plašākiem pētījumiem mēs sadarbojamies ar citiem
zinātniekiem un pētniekiem  – ekonomikas, finanšu, socioloģijas, ēnu ekonomikas
apkarošanas un citās jomās. Mūsu pieeja vienmēr balstās zinātnē bāzētos datos, kas palīdz
pieņemt pareizu un izsvērtu tālākās rīcības stratēģiju.

Lobisma praktikums vadītājiem

Filips Rajevskis

kopā ar politologu
Filipu Rajevski

Apmācību programma

  • Lobisma kampaņu uzbūve;
  • Ietekmes grupu un iesaistīto pušu analīzes matrica;
  • Ētiskie aspekti komunikācijā ar valsts pārvaldes institūcijām

Programma paredzēta:

  • uzņēmuma vadītājam un valdes locekļiem;
  • departamentu vadītājiem, kas atbild par stratēģiski nozīmīgu biznesa virzienu attīstību;
  • komunikācijas un public affairs vadītājiem uzņēmumā

Apmācību laiks tiek saskaņots vienojoties ar klientu.

Likumdošanas izmaiņu iniciēšanas procesa vadība & Lobisma kampaņu, pētījumu un akciju organizēšana

Lobisma aktivitāšu mērķis ir radīt atbalstošu vidi klienta interešu aizstāvībai un ievērošanai, – lai valdības, parlamenta, pašvaldības kā arī pārvaldes institūciju atbildīgie pārstāvji pieņemtu labi argumentētu un atbalstošu lēmumu.

Ja vēlaties stiprināt nozari vai sakārtot biznesa vidi, plānojat ievērojamas investīcijas un esat iecerējuši paplašināt tirgus daļu, uzsākt jaunu biznesu vai ieviest jaunus pakalpojumus, kam nepieciešams politiskais atbalsts vai jaunu normatīvo aktu pieņemšana. Vai arī gluži pretēji, ja saskarieties ar nepamatotu pretdarbību, neizskaidrojamu normatīvu pieņemšanu, kaitējošām likumdošanas iniciatīvām, politiskā atbalsta trūkumu vai pat nepamatotu nomelnošanu, mēs noteikti varēsim Jums palīdzēt.

Lobisma konsultanti

Laura Minskere

Laura Minskere

Valdes priekšsēdētāja
Epasts: [email protected]
Mob. tālr.: +371 29666100

Lauras specializācija ir komunikācijas kampaņu stratēģiju izstrāde un public affairs jeb lobisma kampaņas. Šajā jomā Laura ir starp zināmākajiem ekspertiem Baltijā. Lauras unikālā pieredze, kas uzkrāta, vairāk nekā 20 gadus vadot komunikācijas un lobisma kampaņas gan globāliem uzņēmumiem, gan Latvijā un Baltijā iemīļotiem zīmoliem, ir īpaši nozīmīga situācijās, kad jāpieņem stratēģiski lēmumi vai svarīgi taktiski risinājumi ne vien Latvijas, bet visas Baltijas mērogā. Veiksmes pamatā ir Lauras spēja apvienot zināšanas, kas iegūtas studējot MBA un politoloģiju, kā arī papildus iegūtā izglītība korporatīvās atbildības veidošanā. Patreiz Laura strādā pie doktora disertācijas uzņēmējdarbībā un vadībā, pētot urbānās komunikācijas lomu pilsētu attīstībā. Savā darbā Laura veiksmīgi apvieno globālos komunikācijas standartus un know-how mediju vidē.

Filips Rajevskis

Filips Rajevskis

Public Affairs direktors
E-pasts: [email protected]
Mob. tālr.: +371 29213687

Filips ir viens no pazīstamākajiem politiskajiem un lielo uzņēmumu vadības konsultantiem Latvijā ar plašu pieredzi publisko attiecību un lobisma, finanšu un enerģētikas PR, kā arī krīzes PR risinājumos. Filips ir bijis politiskais konsultants daudziem augsta līmeņa vadītājiem, kā arī valdību un pašvaldību pārstāvjiem. Šī politiskā pieredze ir labs atbalsts, veidojot attiecības ar valsts varu daudziem korporatīvajiem klientiem. Filips sabiedrisko un publisko attiecību jomā strādā jau vairāk nekā 20 gadus un šo gadu laikā kā stratēģiskais konsultants vadījis daudzus liela mēroga biznesa attīstības projektus Latvijā un Baltijā, kā arī aktīvi darbojies gan Valsts prezidenta, gan Saeimas veidotajās konsultatīvajās padomēs, lai izstrādātu lobisma regulējumu Latvijā.