Mediju Tilts
Sabiedriskās attiecības

Sabiedriskās attiecības

Sabiedrisko attiecību uzdevums ir radīt stāstu, kas ieinteresētu potenciālos klientus, medijus un sabiedrību. Labs stāsts piesaistīta uzmanību, rada simpātijas un uzticēšanos, veido reputāciju, liek aizdomāties. Apkārt esošais informatīvais troksnis rada milzīgu konkurenci par uzmanību. Garlaicība ir mūsdienu lielākais ienaidnieks zīmoliem, precēm un pat valsts institūcijām.

Mēs zinām, ka Jums katram ir aizraujošs stāsts, tikai ne visi ir dzimuši izcili stāstnieki, lai piesaistītu mediju un sabiedrības uzmanību. Mūsu PR stratēģi, mediju attiecību eksperti un satura mārketinga guru radīs par Jums aizraujošus stāstus – rakstus, video, vizualizācijas, infografikas u. c., jo 80% informācijas mēs uztveram ar acīm! Mēs izcelsim Jūs starp konkurentiem, radot katrai auditorijai piemērotu saturu un izstrādājot efektīvu komunikācijas stratēģiju.

Sabiedrisko
attiecību
pakalpojumi

Stratēģijā komunikācijā ir tikpat nozīmīga kā biznesā. Vispirms tiek izvirzīti biznesa mērķi, un tālāk tiek veidota komunikācijas stratēģija, lai iegūtu klientu uzticēšanos un attīstītu produkta virzību tirgū. Līdzīgi tiek veidota stratēģija arī publiskā sektora institūcijām, kas iedzīvotājiem sniedz pakalpojumus vai atbild par politikas īstenošanu. Šajā gadījumā komunikācijas stratēģijas uzdevums ir panākt, lai iedzīvotāji tiktu kvalitatīvi informēti. Kvalitatīva stratēģija ir pielietojama ilgtermiņā, tā virza Jūsu komunikāciju uz mērķu sasniegšanu un nostiprina Jūsu reputāciju klientu vidū, medijos, digitālajā vidē un ietekmes grupās. Ne mazāk svarīgi ir veidot komunikācijas stratēģiju uzņēmuma iekšienē, jo kolektīvs, kas lepojas ar savu darbavietu, ir labākais reputācijas veidotājs.

Korporatīvā komunikācija ietver atslēgas elementus, lai veidotu labāku tēlu un celtu uzņēmuma vērtību. Tās pamatu veido divi virzieni: sabiedrības informēšana par kompānijas jaunumiem un dialoga uzturēšana ar interešu grupām – darbiniekiem, akcionāriem, medijiem, valsts institūcijām, sadarbības partneriem, nozares organizācijām, nevalstiskajām organizācijām, finanšu nozari un sabiedrību kopumā. Iekšējā komunikācijas kultūra ir ne mazāk svarīga, lai organizācijā būtu veselīga
darba vide un tā būtu gatava stāties pretī krīzēm, kas var ietekmēt uzņēmuma reputāciju.

Mūsu PR krīžu konsultantiem ir pieredze trīs svarīgāko krīzes komunikāciju fāžu risinājumos:

• sagatavošanās potenciālajai PR krīzei,
• komunikācijai PR krīzes laikā,
• kā arī reputācijas atjaunošanai pēc krīzes situācijās.

Mūsu PR konsultanti krīzes gadījumos klientiem ir pieejami 24/7

Ikviena uzņēmuma sapnis ir, lai par tā produktu rakstīti mediji un tieši tā ekspertu komentāros ieklausītos žurnālisti. Uzņēmuma klātbūtne medijos apliecina tā reputāciju sabiedrībā un veido uzticēšanos zīmolam. Savukārt publiskā sektora institūcijai ir svarīgi, lai sabiedrība tiktu kvalitatīvi
informētā par tās darbu un pakalpojumiem. Tāpēc ikvienā sabiedrības informēšanas kampaņā nozīmīga loma ir mediju attiecībām.

Lai izveidotu kvalitatīvas mediju attiecības, kas balstītas ilgtermiņa sadarbībā, ir jāsaprot žurnālistu darba specifika. Mediju attiecības ietver: žurnālistus interesējošas informācijas sagatavošanu, atbilžu sniegšanu medijiem, informācijas sagatavošanu par uzņēmuma jaunumiem un to publiskošanu medijos, kā arī klienta konsultācijas pirms tikšanās ar mediju pārstāvjiem, tostarp jautājumu un atbilžu sagatavošanu. Nav jācenšas medijus “spamot” ar nenozīmīgu informāciju, tā vietā ir jāpiedāvā pārdomāta un labi sagatavota informācija, kas nodrošinās Jūsu reputāciju mediju vidē.

Izveidot nozares ekspertu tēlu mūsdienu piesātinātajā informācijas telpā ir izaicinājums jebkurai sabiedrisko attiecību aģentūrai. Kā panākt, lai žurnālisti vēršas pie Jums pēc komentāra? Lai Jūsu kā eksperta viedokli atspoguļotu TV vai preses slejās? Lai iegūtu žurnālistu uzticēšanos, pirmkārt, jābūt kompetencei savā nozarē, taču ne mazāk svarīgi ir izprast mediju vidi un ziņu veidošanas principus.

Mūsu pieredzējušie PR konsultanti ir nostiprinājuši attiecības ar medijiem, pārzina nozares tendences un izprot, kāda informācija tiek un tiks publicēta. Mums ir plaša pieredze vadības līmeņa pozicionēšanā, un mēs spēsim nobruģēt Jums ceļu uz eksperta statusu – augstākā līmeņa atpazīstamību, kā arī mediju un sabiedrības uzticību.

Mūsu aģentūrai ir viena no lielākajām pieredzēm Latvijā finanšu PR, IPO & Fintech komunikācija. Prasmīga komunikācija par finanšu rezultātiem, stratēģiju, nākotnes vīziju var ievērojami celt uzņēmuma reputāciju investoru un sabiedrības acīs. Mūsu PR aģentūrā strādā profesionāļi ar zināšanām finansēs, jurisprudencē, žurnālistikā un investoru attiecībās. Esam pieredzējuši finanšu komunikācijā jau vairāk nekā 20 gadus, strādājot ar dažādiem klientiem. Mēs nodrošinām efektīvu klienta komunikāciju ar ieinteresētajām grupām: sadarbības partneriem, analītiķiem, žurnālistiem, klientiem, darbiniekiem un citām iesaistītajām pusēm, kurām ir nepieciešama precīza un konsekventa informācija par Jūsu uzņēmumā notiekošo. Mēs roku rokā ar klientu strādājam pie publiskiem ziņojumiem, kas skar uzņēmuma reputāciju.

Attīstības projektu sabiedriskās apspriešanas ir viens no svarīgākajiem procesiem, lai saņemtu būvatļauju. Iedzīvotājiem var būt izšķiroša loma projekta veiksmīgai īstenošanai, jo viņi var vai nu atbalstīt, vai rīkoties pret, dažreiz pat apturēt procesu, kas noved pie negaidītiem laika un naudas zaudējumiem. Tāpēc iedzīvotāju un ieinteresēto pušu iesaistīšanas sabiedriskās apspriešanas procesā kļūst par būtisku projekta panākumu sastāvdaļu.

Pilsētu izaicinājumiem nepieciešama konceptuāla pieeja un starpdisciplināri risinājumi. Komunikācijas stratēģija ir būtiska, lai attīstītu ilgtspējīgu un uzticēšanos veicinošu dialogu starp attīstītājiem, sabiedrību un pašvaldību. Urbānās komunikācijas stratēģija palīdz pārvarēt potenciālas konfliktsituācijas un pārvērst tās kopīgā darbā pie labākiem pilsētas attīstības risinājumiem.

Rūpīgi sagatavojoties potenciāli nelabvēlīgam situācijām, pašu krīzi ļoti bieži izdodas novērst vai arī samazināt līdz nebūtiskai ietekmei uz reputāciju. Pirmajā fāzē tiek izstrādāts krīzes novēršanas plāns, kas paredz mehānismu, kā krīze tiek savlaicīgi identificēta, izveidota atbildīgo komanda un izstrādāti paziņojumu formāti medijiem un sadarbības partneriem, kā arī izspēlētas krīzes situācijas TV kameras priekšā.

Gadījumā, ja krīze uzņēmumu pārsteidz nesagatavotu, svarīgi ir nezaudēt laiku, jo klusēšana tikai pastiprinās spekulācijas un baumas medijos. Tomēr uzņēmuma komunikācijai jābūt ļoti pārdomātai un profesionālai. Nedrīkst aizmirst arī par iekšējo komunikāciju, informējot darbiniekus. Pēc jebkuras krīzes seko tās seku pārvarēšanas fāze un reputācijas atjaunošana sabiedrībā.

Mūsu PR konsultanti krīzes gadījumos klientiem ir pieejami 24/7.

Kā krīzes PR konsultanti esam strādājuši ar daudziem vadošiem Latvijas un starptautiski atpazīstamiem zīmoliem.

Kā zīmolu vēstneši var tikt piesaistītas slavenības, kuras komunicē zīmola vērtības saviem sekotājiem. Tomēr daudz augošāks trends pasaulē ir vienkāršu zīmolam lojālu cilvēku iesaiste produktu testēšanā un atsauksmju sniegšanā sociālajos tīklos. Saviem klientiem mēs piedāvājam Latvijā vienīgā mikro-influenceru portāla www.womstar.lv atbalstu produktu un pakalpojumu testēšanā. Tas sniedz pieeju vairāk nekā 5000 brīvprātīgo mikro-influenceru datubāzei, kas norādījuši savas intereses un vēlamās jomas, kurās viņi vēlas testēt produktus. Tie ir sociāli aktīvi cilvēki, kuriem patīk izmēģināt jaunus produktus un dalīties ar savu viedokli sociālajos tīklos. Atšķirībā no tradicionāliem sociālo kontu sekotājiem, mūsu Womstar.lv influenceru tīkls ir plašāks, tas sniedzas ārpus Jūsu zīmola sekotāju
lokam.

Zīmola veidošana iet roku rokā ar Jūsu biznesa pamatvērtībām. Zīmols sniedzas daudz tālāk par
simbolu vai logotipu un ir cieši saistīts ar Jūsu klientu emocijām, kas rodas saskarsmē ar Jūsu uzņēmumu. Veidojot zīmolu, mēs piedāvājam risinājumus, lai zīmols sasniedz mērķauditoriju un uzrunā to pēc iespējas personīgāk un tiešāk. Spēcīgs zīmols nozīmē klientam daudz vairāk nekā tikai kārtējās firmas vai preces nosaukumu. Mēs vienmēr sākam ar “skatu no malas”, lai objektīvi novērtētu Jūsu stiprās un vājās puses, izveidotu pārdomātu zīmolvadības stratēģiju ceļā uz atpazītu, mīlētu un vērtīgu zīmolu ar personību!

Mūsu darbības virzieni zīmolvadībā:

• zīmola radīšana un pozicionēšana;
• jaunu produktu publicitātes pasākumi;
• digitālā komunikācija jauna produkta popularizēšanai;
• atsauksmju mārketings jeb WOMM (word of mouth marketing).

Digitālā komunikācija

Digitālā komunikācija

Y un Z paaudzes ir mainījušas komunikācijas vidi, informācijas patēriņu, kā arī šobrīd nosaka jaunākos trendus. Globālie dati liecina, ka 40% Z paaudzes informāciju meklē tādās sociālo tīklu platformās kā TikTok un Instagram, nevis Google, tādēļ digitālajā komunikācijā īpaši svarīga ir vizuālā informācija un veids, kādā tā tiek pasniegta.

847 tūkstoši “Facebook” lietotāju¹

612 tūkst. “Instagram” lietotāju

440 tūkst. “LinkedIn” lietotāju

288 tūkst. “Twitter” lietotāju

TikTok Latvijā lieto katrs piektais iedzīvotājs³

¹ Latvijā 2023. gada sākumā
² Pēc “DataRepportal” datiem
³ Pēc “Kantar Emor” datiem

Mediju tilts ekspertu zināšanas par dažādiem digitālajiem rīkiem un platformām ļauj nodrošināt inovatīvus risinājumus, kā arī palīdz gūt panākumus mūsdienu konkurētspējīgajā digitālajā vidē, sasniedzot jums piemērotākās auditorijas.

Digitālās
komunikācijas
pakalpojumi

Mēs nodrošinām Facebook, Instagram, Youtube, Linkedin, Twitter un Tiktok komunikāciju, savā darbā balstoties uz datu analīzi un liekot uzsvaru uz iesaisti veicinošām metodēm.

Globālie trendi rāda, ka 2022. gadā uzņēmumu mārketinga budžets ir palielinājies par 3,1% un turpinās pieaugt arī 2023. gadā. Mūsu digitālā komanda izstrādā rakstus mājaslapām un interneta veikaliem, nodrošina ekspertu komentāru sagatavošanu, kā arī newsletter un citu uzņēmuma iekšējās komunikācijas materiālu izstrādi, atgriezeniskās saites veidošanu ar klientiem un satura mērketinga izvietošanu portālos.

Auditorija ir kļuvusi prasīga un sociālo tīklu lietotājus garlaiko vienkārši risinājumi. Lai noturētu uzmanību, mēs jums palīdzēsim nodrošināt tādus digitālos risinājumus kā digtālos testus,
interaktīvās tiešsaistes spēles, aplikācijas, animācijas un interaktīvas infografikas datu atspoguļošanai. Mūsu komanda izstrādā radošas idejas Story un Reels komunikācijai un darbā spēj pielietot arī AI piedāvātos digitālos risinājumus.

Nodrošiniet savai auditorijai personalizētu skatīšanās pieredzi, izmantojot inovatīvus risinājumus. Interaktīvajos video auditorija pati nosaka tālako video scenāriju. Katrs interaktīvais video ir īss, uz atšķirīgiem scenārijiem balstīts stāsts, kas tiek izveidots, izmantojot īpašus satura mārketinga rīkus.

Tiešsaistes pasākumi ir jebkuras digitālās komunikācijas stratēģijas būtiska sastāvdaļa. Galvenās tiešsaistes pasākumu priekšrocības ir zemākas izmaksas, plašāka pieejamība un spēja pielāgoties dažādām nestandarta situācijām. Mēs piedāvājam tiešsaistes pasākumu, diskusiju, meistarklašu izveidi, kā arī klātienes pasākumu translēšanu dažāda izmēra auditorijām.

Vienots zīmola komunikācijas stils un estētiski pievilcīga laika josla ir svarīga digitālās komunikācijas sastāvdaļa. Mūsu ekspertu komanda nodrošina digitālās identitātes izveidi un vizuālā satura izstrādi, integrējot to kopējā komunikācijas stratēģijā.

Pārbaudi savu reputāciju digitālajā vidē. Vai Tava digitālā reputācija sakrīt ar to, ko vēlies par sevi komunicēt, un cik kvalitatīvs ir Tavs digitālais nospiedums? Mūsu digitālās komunikācijas eksperti veiks digitālās reputācijas auditu; sagatavos komunikācijas plānu un KPI digitālās reputācijas pilnveidošanai; risinās digitālās krīzes situācijas menedžmentu.

Komunikācijas instinkts ir mūsu DNA un digitālie džungļi ir mūsu mājas!

Esam radīti, lai veidotu izcilu komunikāciju!