Mediju Tilts

Privātuma un sīkdatņu izmantošanas politika

PRIVĀTUMA POLITIKA Mediju Tilta privātuma politika reglamentē savā mājaslapā apkopoto personas datu vākšanu, uzglabāšanu un izmantošanu. Piekļūstot šai mājaslapai, jūs apstiprināt, ka esat izlasījis un sapratis šo privātuma politiku. Šajā privātuma politikā aprakstīts veids, kā Mediju Tilts ievāc un apstrādā savas mājaslapas www.medijutilts.lv apmeklētāju personīgos datus.

KAS MĒS ESAM

Šī mājaslapa pieder un to pārvalda SIA “Mediju Tilts” (reģistrācijas numurs 40003291785, juridiskā adrese Dzirnavu iela 3-8, Rīga, Latvija, LV-1010), saukts par pārzini. Pārzinis aizsargā un rūpējas par mājaslapas apmeklētāju privātumu un personas datu aizsardzību. Pārzinis apņemas ievērot Jūsu tiesības uz personas datu tiesisku apstrādi un aizsardzību, kā arī ievērot piemērojamos personas datu aizsardzības likumus — Fizisko personu datu apstrādes likumu, Vispārīgo datu aizsardzības regulu Nr. 2016/679 un citus, ja tādi ir piemērojami datu apstrādei.

KĀDUS DATUS MĒS VARAM IEVĀKT

Mēs varam apkopot un uzglabāt šādus datus par Jums:

  • informāciju par Jūsu datoru (IP adresi, ierīces modeli, ekrāna izmēru, interneta pārlūkprogrammu);
  • Jūsu ģeogrāfisko atrašanās vietu;
  • jebkuru citu informāciju, kuru Jūs vēlaties nosūtīt mums.


KĀ MĒS VARAM IZMANTOT IEVĀKTOS DATUS
Mēs varam izmantot Jūsu personas datus, lai:

  • nodrošinātu Jūsu ierīcei, ekrāna izmēram un pārlūkprogrammai vispiemērotāko mājaslapas apskates un tehnisko risinājumu;
  • atcerētos Jūsu valodas izvēli;
  • atcerētos Jūsu sīkdatņu iestatījumu izvēli;
  • atbildētu uz Jūsu informācijas pieprasījumiem;
  • novērstu vai atklātu krāpniecību vai citus noziegumus;
  • nodrošinātu Jūsu datu drošību.


PERSONAS DATU APSTRĀDES MĒRĶIS


Personas dati tiek ievākti un apstrādāti ar mērķi veikt līguma izpildi, uzskaiti un sniegto pakalpojumu maksājumu izpildes administrēšanu, saziņu ar klientiem.

PERSONAS DATU APSTRĀDES TIESISKIE PAMATI

SIA “Mediju Tilts” apstrādā personas datus uz datu subjekta piekrišanas pamata, uz likuma, leģitīmās intereses un līguma pamata.

JŪSU DATU IZPAUŠANA

Jūsu informācija netiks izpausta trešajām personām, izņemot gadījumus, kad mēs būsim saņēmuši skaidri izteiktu Jūsu piekrišanu, vai arī informācijas izpaušana tiks pieprasīta saskaņā ar likumu.

PERSONAS DATU GLABĀŠANA

SIA “Mediju Tilts” veic personas datu glabāšanu atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un personas datu apstrādes tiesiskajiem pamatiem, kamēr pastāv vismaz viens no kritērijiem: ir noteikts normatīvajos aktos juridisks pienākums datus glabāt noteiktu laiku; ir nepieciešams realizēt savas leģitīmās intereses; ir nepieciešams izpildīt uzņemtās līguma saistības; ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei.

JŪSU TIESĪBAS

Lai piekļūtu saviem personas datiem, datu subjektam ir jāiesniedz iesniegums, kas adresēts: SIA “Mediju Tilts”, Dzirnavu iela 43-4, Rīga, LV-1010 vai elektroniski parakstīts iesniegums, kas nosūtīts uz e-pasta adresi: [email protected]. Datu subjektam ir tiesības pieprasīt personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, lūgt personas datu labošanu, ievērojot Vispārīgo datu aizsardzības regulu Nr. 2016/679. SIA “Mediju Tilts” veic saziņu ar datu subjektu, izmantojot datu subjekta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, adresi). Pieprasīto informāciju var saņemt klātienē (uzrādot personu apliecinošu dokumentu), vai pa pastu, kas tiks nosūtīts uz iesniegumā norādīto adresi ierakstītā sūtījumā.

JŪSU DATU DROŠĪBA

Mēs cenšamies nodrošināt Jūsu personas datu aizsardzību, tāpēc šī mājaslapa ir aizsargāta ar atbilstošiem līdzekļiem, kas paredzēti tādas informācijas, kuru nevaram kontrolēt, aizsardzībai pret pazaudēšanu, ļaunprātīgu izmantošanu vai izmainīšanu. Kaut arī mēs īstenojam drošības pasākumus, lai aizsargātu konfidenciālu informāciju un gādātu par atbilstošu drošību, mēs negarantējam, ka internetā pārraidītā informācija ir droša vai ka šādas pārraides neskars aizkavēšanās, traucējumi, pārtveršana vai kļūdas.

SAITES UZ CITĀM MĀJASLAPĀM

Lūdzam ņemt vērā, ka mūsu privātuma politika neattiecas uz citām mājaslapām, uz kurām Jūs varat nokļūt caur mūsu mājaslapu.

IZMAIŅAS 

Šī privātuma politika var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma. Jaunākā privātuma politikas versija ir publicēta šajā mājaslapā.  

SĪKDATŅU IZMANTOŠANA

Šīs tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai, ērtākai lietošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes (angļu val. cookies). Lietojot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.

PAR SĪKDATNĒM 

Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, ko tīmekļa vietne saglabā lietotāja datorā vai mobilajā ierīcē, kad tas apmeklē vietni. Katrā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes vietni vai trešās puses vietni, kas atpazīst attiecīgo sīkdatni. Sīkdatnes ļauj vietnei atcerēties lietotāja izvēlētos iestatījumus turpmākajās apmeklējuma reizēs, lai katru reizi tie nebūtu jānorāda no jauna. Sīkdatnes netiek izmantotas, lai jūs personiski identificētu.

Vietnē www.medijutilts.lv izmantotās neobligātās sīkdatnes

Google Analytics Vietnē tiek izmantota juridiskās personas “Google Inc.” izstrādātā programma “Google Analytics”. Programma izmanto sīkdatnes, dodot iespēju vietnes uzturētājam analizēt, kā vietne tiek izmantota. Atteikties no “Google Analytics” veiktās informācijas vākšanas iespējams, lejuplādējot un instalējot pārlūkprogrammas papildrīku: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Sīkdatņu kontrolēšana un dzēšana

Ja vēlaties, varat sīkdatnes kontrolēt vai dzēst. Lielāko daļu tīmekļa pārlūkprogrammu var iestatīt tā, lai tiktu bloķēta sīkdatņu saglabāšana ierīcē. Ņemiet vērā, ka tad jums atsevišķi iestatījumi būs jāpielāgo katru reizi, kad apmeklēsiet vietni, turklāt, iespējams, daži pakalpojumi un funkcijas vietnē nedarbosies. Plašāk lasiet šeit: https://www.aboutcookies.org/